حالت نمایش
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان

M75 7.3 KW 3VF 1m/s

توضیحات کوتاه و اجمالی اینجا می آید
خلاصه توضیحات

امتیازمحصول
5
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان

MF-48 7.3KW 3VF 1m/s

توضیحات کوتاه و اجمالی اینجا می آید
خلاصه توضیحات

امتیازمحصول
موجود
٠ تومان

FF-360 7.3KW 3VF 1 m/s

توضیحات کوتاه و اجمالی اینجا می آید
خلاصه توضیحات

امتیازمحصول
موجود
٠ تومان

M75 7.3KW AC2 1m/s

توضیحات کوتاه و اجمالی اینجا می آید
خلاصه توضیحات

امتیازمحصول
موجود
٠ تومان

M73 5.5 KW 3VF 1m/s

توضیحات کوتاه و اجمالی اینجا می آید
خلاصه توضیحات

امتیازمحصول
موجود
٠ تومان
LEO 7.3 3VF 1.6m/s 400x5x10 فروش ویژه

LEO 7.3 3VF 1.6m/s 400x5x10

توضیحات کوتاه و اجمالی اینجا می آید
خلاصه توضیحات

امتیازمحصول
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
5
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان

S58 3vf 11kw 1.1m/s

موتور ساخت کشور اسپانیا می باشد و در دو مدل دو سرعته و 3VF عرضه می شود

امتیازمحصول
موجود
١٢,٧٠٠,٠٠٠ تومان
امتیازمحصول
1
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
5
موجود
٠ تومان

S58 3vf 9.2kw 1.6m/s

موتور ساخت کشور اسپانیا می باشد و در دو مدل دو سرعته و 3VF عرضه می شود

امتیازمحصول
موجود
١٢,٧٠٠,٠٠٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٠ تومان

ایمیل: h-ziari@pishroasanbar.com

تلفن: 77826555 -021