گیرلس چینی

حالت نمایش
G200 T1 5.5kw امتیازمحصول موجود ٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
موجود ٠ تومان اضافه به سبد خرید

gearless G200 5.5 KW 1.6m/s جزییات محصول

gearless G200 5.5 KW 1.6m/s امتیازمحصول موجود ٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
موجود ٠ تومان اضافه به سبد خرید
G 200 T1 3.5kw امتیازمحصول موجود ٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
موجود ٠ تومان اضافه به سبد خرید

gearless G300 7KW 1.6m/s جزییات محصول

gearless G300 7KW 1.6m/s امتیازمحصول موجود ٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
موجود ٠ تومان اضافه به سبد خرید

6 نفرهG 200 T1, 3.6 Kw, 480 Kg, 1 m/s جزییات محصول

6 نفرهG 200 T1, 3.6 Kw, 480 Kg, 1 m/s 14% امتیازمحصول موجود ٥٨,٠٠٠ تومان ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
موجود ٥٨,٠٠٠ تومان ٥٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

ایمیل: h-ziari@pishroasanbar.com

تلفن: 77826555 -021